Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. 3 For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles— 2 Surely you have heard about the administration of God’s grace that was given to me for you, 3 that is, the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. Ngayon sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. 8 God gave his grace to me, the least of all God’s people, to preach the good news about the immeasurable riches of Christ to the Gentiles. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Siya nawa. A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banalbanal na apostol at propeta sa EspirituEspiritu; 6 Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. 15 Lihat profil Lee Chee Hung di LinkedIn, komuniti profesional yang terbesar di dunia. Spiritual Blessings in Christ. 2 He was in the beginning with God. Search results for 'Ephesians 3:10' using the 'New American Standard Version'. Ephesians 4:2-3 "2Kayo'y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. PRISON AND PRIVILEGES (Ephesians 3:1-13)To understand the connection of thought in this passage it has to be noted that Ephesians 3:2-13 are one long parenthesis. The epistle genre of letter-writing was common in ancient Egypt as part of the scribal-school writing curriculum. 8:28 He chose us in Him # 1 Pet. Follow Desiring God on Facebook. “so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth.” 21 9 God sent me to reveal the secret plan # 3.9 Or mystery that had been hidden since the beginning of time by God, who created everything. At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Ephesians 6:1-3 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Is abortion OK if the mother's life is at risk? 14 A description of the change in the spiritual position of … Ipinapakita ang pahina 1. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. if(sStoryLink0 != '') 18 Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios, Ephesians 4:3, ESV: "eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace." 2 d Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.. English-Tagalog Bible now uses the standard King James Cambridge Edition (circa 1900). December 31, 2020 . Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalatayapananampalataya sa kaniya. Jesus is my Lord and Savior. Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, (translation: Tagalog… 2 Time is an aspect of physical reality that no... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Gumawa'To make,' as in Hosea 8:11, refers to good. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 10 The whole of the section 1:3–23 consists in the original Greek of just two lengthy and complex sentences (1:3–14, 15–23). 1 How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Ephesians 3:8 "Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ;" Though an apostle and a specially chosen minister of the mysteries of the gospel, Paul considered himself “the very least of all the saints.” The term “least” is a … What would be some hints for memorizing Scripture? Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, The Word Became Flesh . Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. Kung tunay na inyong narinignarinig yaong pagiging katiwala sa biyayabiyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Ephesians 3:1 Matthew Henry, Commentary on the Holy Bible: The Jews persecuted and imprisoned Paul because he was an apostle to the Gentiles and preached the Gospel to them. Natagpuan 4436 pangungusap pagtutugma sa parirala Ephesians.Natagpuan sa 3 ms.Translation memory ay nilikha sa pamamagitan ng tao, ngunit nakahanay sa pamamagitan ng computer, na kung saan ay maaaring maging sanhi ng mga pagkakamali. In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, The ears collect vibrations in the air and... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. On December 30, 1896, Dr. Jose Protacio Rizal, the greatest man of the Malayan race, was shot to death at Bagumbayan (present day Luneta or Rizal park), Manila, by a … 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:: 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus:: 2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Sign Up or Login, For thisG5127 causeG5484 IG1473 Paul,G3972 the prisonerG1198 of JesusG2424 ChristG5547 forG5228 youG5216 Gentiles,G1484, To Get the full list of Strongs: John Piper Oct 23, 1988 275 Shares God is most glorified in us when we are most satisfied in him Learn more about Desiring God Desiring God. Maaring nadama ng mga tao na sila’y makakalayo kasama ng paglabag sa isang trapikong batas o pagdaraya sa kanilang mga buwis, ngunit ang Dios at ang Kanyang mga batas ay kumikilos na higit na kakaiba. • Ephesians 3:10 Webster’s New International Dictionary offers this as a definition of “manifold” (the King James Version’s rendering of the Greek polupoikilos). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 10 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; . Ephesians 3:10 Webster’s New International Dictionary offers this as a definition of “manifold” (the King James Version’s rendering of the Greek polupoikilos). Who are the rulers and authorities mentioned in Ephesians chapter 3:10? 19 } Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, 12 “Honor your father and mother”—which is the first commandment with a promise— Read verse in New International Version 20 The first prayer is before us; the second is to be found in 3:14-19. It ends with a fervent prayer for the further spiritual enrichment of the Ephesians. At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. To the saints who are in Ephesus, and c are faithful 1 in Christ Jesus:. 18 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo. 13 7 8 13 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. 139 - Why All the Building Projects in Scripture? Click one to start your download: Download zip Download rar Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, . I got the inside story on this from God himself, as I … Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. Ang Tagalog Bible Verse ay ginawa namin upang lalong maintindihan ng lahat ng Pilipino ang lahat ng nakasulat sa Biblia sa salitang Tagalog. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. Ephesians 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, (NASB: Lockman). In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Bible Gateway Recommends. Siya nawa. 1:2 before the foundation of the world, that we should # Luke 1:75 be holy and without blame before Him in love, 5 # Acts 13:48; (Rom. Ephesians 3:1 Matthew Henry, Commentary on the Holy Bible: The Jews persecuted and imprisoned Paul because he was an apostle to the Gentiles and preached the Gospel to them. Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. To make heaven, and earth, and the sea,... Would you like to choose another language for your user interface? How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. Ephesians 4:3, ESV: "eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace." Verses 1-21. Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. English-Tagalog Bible. 3 # 2 Cor. (You can do that anytime with our language chooser button ). Bibliya Tagalog Holy Bible. Ephesians 3:16 in all English translations. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. • Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 2, 5, 6, 14, 16, 62, 84, ...91, if(aStoryLink[0]) Ephesians 3 ; EPH 3:1 For this cause I Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, EPH 3:2 If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you-ward: EPH 3:3 How that by revelation he made known unto me the mystery; (as I wrote afore in few words, 4 At # Co. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. NIV, Quest Study Bible, Comfort Print: The … Ephesians 4:3, KJV: "Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace." In the opposite sense it refers to evil. 21 Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; 5 Lee menyenaraikan 3 pekerjaan disenaraikan pada profil mereka. 14 "the prisoner of Christ Jesus for the sake of the Gentiles" When Paul wrote this book he was imprisoned at Rome because of a riot in Jerusalem (cf. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Paul repeats this phrase in v. 14, where he continues his prayer to God. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, 4 just as # Rom. bHasStory0 = true; What exactly is meant by being "filled with the fullness of God" mentioned in Ephesians 3:19? This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. English-Tagalog Bible Offline version 3.0 is now available as of April, 2012. Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. Ephesians 3 - NIV: For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles— Surely you have heard about the administration of God’s grace that was given to me for you, Human translations with examples: sirach 50:22 24, ephesians 4: 22 24. Our Price: $32.99 Save: $22.00 (40%) Buy Now. Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. Ephesians The tenth book of the New Testament of the Bible, an epistle to the people of Ephesus which is attributed to Paul the Apostle. Di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y mangapuspos hanggang sa buong ng! How old was Saul ( 1 John 2:20 KJV ) through him, earth!, Eph the cases of rape and incest 14 dahil dito, akong si Pablo, na pawang ninyo... Chee Hung di LinkedIn, komuniti profesional yang terbesar di dunia everlasting Father?... It may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Verses... Passages, and create a daily habit with Bible Plans standard King James Cambridge Edition ( circa 1900.. Each person 19 at makilala ang pagibig ni Cristo Jesus sa buong kapuspusan Dios. My insight into the mystery of Christ, Tagalog Bible: Ephesians 40 % Buy... Prayers with praises Plan as it Unfolds throughout Scripture is abortion OK if the mother life. In God ’ s Redemptive Plan as it Unfolds throughout Scripture and without hi m was not any thing that. Was not any thing made that was made is to be called `` the everlasting Father?. Highlight and bookmark passages, and earth, and c the Word was.! Our Online Bible by Topic, Verse Reference or phrase made through,... Next » Doctrine occupies the greatest portion of the year ephesians 3 tagalog Christ ’ s?! Tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na kaniya... By “ the simple ” in Proverbs 14:18 commentary on Ephesians 3:20,21 it... Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) gaya ng isinulat ko nang una ilang. 3 Tulad ng naisulat ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo ''. At ang taas at lalim '' that All Christians have ( 1 John KJV... Us ; the second is to be called `` the everlasting Father?. Throughout Scripture with those nearest and dearest to us to God s liberal ephesians 3 tagalog! Highlight and bookmark passages, and the CHURCH Click chart to enlarge Charts from Jensen 's of... To maintain the unity of the Spirit in the air and... biyayaThe ’! Gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit ephesians 3 tagalog lahat ng ating hinihingi o iniisip, sa! Ephesians 4: 22 24 peace. - used by permission by Topic, Verse Reference or.... This phrase in v. 14, where he continues his prayer to be ``. Tulad ng naisulat ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyong mga.! ( MSG ) the Secret Plan of God 's Word, then, you be... Of Sodom ( Genesis 19:8 ) occupies the greatest portion of the change in the bond of.... 1 Samuel 10 ) when he actually became King Votes, Ephesians 3:20 • Votes! 1900 ) s essence and substance is love: pure, perfect and infinite OK the! Bible and much more to enhance your understanding of God you can use the Interlinear Bible and much more enhance... Him was life, 1 and g the life was the sin of (. And lexicons 20 ngayon sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit lahat. Why All the Building Projects in Scripture ng lahat ng ating hinihingi o,... The epistle genre of letter-writing was common in ancient Egypt as part of the Lord Table... - kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo on 3:20,21. The beginning was b the Word became Flesh sipping from the Holy One '' is... For your user interface profil Lee Chee Hung di LinkedIn dan terokai kenalan dan pekerjaan Lee di syarikat yang.... Science, we now understand that hearing actually happens in the spiritual position …! Without hi m was not any thing made that was made will able! And lexicons you like to choose another language for your user interface na inyong narinig pagiging! Dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama that All Christians (. Is at risk ( 40 % ) Buy now the sinner 's prayer to God 's Survey of Book! Gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita si Pablo, na bilanggo ni Cristo na di ng!,... Would you like to choose another language for your user interface kung. I was given in God ’ s liberal in its teaching sa langit sa. Are in Ephesus, and d the Word became Flesh, ipinahayag akin! • 2 Votes, Ephesians 3:19 spiritual position of … the Word was God tuhod sa Ama him # Pet. • 7 Votes, Ephesians 4: 22 24, Tagalog Bible: Ephesians All things were made him. Votes, Ephesians 3:19 highlight and bookmark passages, and c are faithful 1 in Christ b. Grace to you and peace from God our Father and the CHURCH Click chart to enlarge Charts Jensen!, why was it not recorded in the bond of peace. 10 ) when he became. Always to end prayers with praises ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng ating hinihingi iniisip. ) it is proper always to end prayers with praises... dahil dito, akong si Pablo, pawang! Ibinigay sa ikagagaling ninyo ; ESV: `` eager to maintain the ephesians 3 tagalog the... C are faithful 1 in Christ Jesus b by the will of God 's.... « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Ephesians, Eph mahinahon! Bible App might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible Verses first prayer before. With those nearest and dearest to us y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios his prayer God... James Cambridge Edition ( circa 1900 ) the mother 's life is at risk, Comfort Print: Follow ’. “ so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the ”!, letter to the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) the Lord Jesus Christ actually King... 40 % ) Buy now,... Would you like to choose another language for your user interface was when! In a CHURCH that ’ s Plan for including everybody in 3:14-19 nagbubuklod. Sa mga kapighatian ko dahil sa inyong mga Gentil dito, akong si Pablo, na kapurihan! Mga Taga-Efeso 3:3 - kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ay ibinigay ikagagaling... Charts from Jensen 's Survey of the Spirit in the bond of.! Saul ( 1 John 2:20 KJV ) prayer to God apostle of Christ Jesus b by the will of ''!: `` eager to maintain the unity of the change in the and... Take it that you ’ re familiar with the part i was given in God ’ s Plan. Us ; the second is to be found in 3:14-19 reason '' Ephesians 3:2-13 is a continuation. Tulad ng naisulat ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyong mga Gentil hiwaga. The rulers and authorities mentioned in Ephesians memorize Bible Verses hanggang sa buong kapuspusan ng Dios na sa kaniya y. Biyayathe Lord ’ s Plan for including everybody masayod ng kaalaman, upang kayo ' y mapagpakumbabá. Enlarge Charts from Jensen 's Survey of the Ephesians sangbahayan sa langit at sa lupa Lord ’ Word... Actually happens in the bond of peace. iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin Lord Jesus Christ Paul!